Poradenství

Poradenství

Poradenství

 • Vypracování dotačních projektů Vypracování dotačních projektů

  Cena podle rozsahu projektu 5000 Kč - 20000 Kč Kontakt Ing. Jan Typta, Ph.D. Mobil: +420 728 569 075 Email: jantypta@seznam.cz  

 • Vedení zemědělských evidencí Vedení zemědělských evidencí

  Cena Cenové podmínky vedení evidencí se sjednávají dohodou. Naříklad lze uvést roční cenu za zpracování evidencí hnojení, chemie a pastvy včetně její věcné kontroly na 100 ha farmě s rostlinnou a živočišnou výrobou v rozmezí 5 000 – 10 000 Kč. Cena se odvíjí od velikosti farmy, rozsahu...

 • Řešení erozí Řešení erozí

  Cena Zpracování erozních doporučení GAEC č. 2, GAEC č. 3 na půdní bloky – 50 Kč/blok Zpracování přehodnocení vymezení erozních fleků – 500 Kč/blok úspěšně převymezený Vyměření části pozemku v terénu – 500 Kč/hod. práce + 8 Kč/km cestovní náhrady Kontakt Ing....

 • Zpracování havarijního plánu Zpracování havarijního plánu

  Havarijní plán je součástí opatření pro případ úniku závadných látek do prostředí, zabývá se možnými cestami úniku jednotlivých závadných látek a způsoby řešení vzniklých havárií, stanoví podmínky hlášení a odstranění následků havárií. Vypracová se na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní...

 • Příprava podkladů pro řešení vlastnických vztahů Příprava podkladů pro řešení vlastnických vztahů

  Cena Vedení evidencí se sjednávají dohodou. Příkladmo lze uvést roční cenu za zpracování evidencí hnojení, chemie a pastvy včetně její věcné kontroly na 100 ha farmě s rostlinnou a živočišnou výrobou v rozmezí 5 000 – 10 000 Kč. Cena se odvíjí od velikosti farmy, rozsahu objednaných služeb a...

 • Příprava na kontrolu Příprava na kontrolu

  Cena 500 Kč/hod. + cestovní náhrady 8 Kč/km Máte-li zájem o službu, neváhejte nás kontaktovat.   Kontakt  Ing. Jan Typta, Ph.D. Mobil: +420 728 569 075 Email: jantypta@seznam.cz    

 • Hodnocení rizika ekologické újmy Hodnocení rizika ekologické újmy

  Cena Kompletní zpracování základního hodnocení rizika ekologické újmy – menší zemědělci: 500 až 1 000 Kč Kompletní zpracování základního hodnocení rizika ekologické újmy – větší zemědělci: 1 000 až 5 000 Kč Cena se odvíjí od počtu provozních činností a míst provozní činnosti. Máte-li...

 

Kontakt

Typtův statek
Chotětice 3
257 91 Sedlec-Prčice